Chỉ mất 30 giây! Vui lòng điền thông tin và kiểm tra Email để nhận đầy đủ ngay, gồm:

  • Học phí của Peace 

  • Chương trình học tiêu chuẩn

  • Thực đơn của Peace

  • Sổ tay phụ huynh

Ghi chú: Sau khi mở email, bạn hãy bấm vào đường link liên kết ngay đầu email bạn vừa nhận được để xem đầy đủ tài liệu trên

(Email đã gửi thành công. Bạn nhớ kiểm tra thêm cả mục Quảng cáoSpam nếu không nhìn thấy email Peace vừa gửi nhé vì có thể gmail lọc thư người lạ gửi vào mục này)